Επτά στους 10 κάνουν τις αγορές τους με τη χρήση πλαστικού χρήματος


Του Γιάννη Κανουπάκη jkan@naftemporiki.gr

 Η χρήση του πλαστικού χρήματος έχει αυξηθεί (68%) και αντικαθιστά την πληρωμή με μετρητά συν τω χρόνω, παρά το γεγονός ότι σε προσωπικό επίπεδο οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν να πληρώνουν με μετρητά. Υψηλή αποδοχή έχουν, πλέον, τα POS σε ποσοστό 61%. Σε έρευνα της Public Issue, που πραγματοποιήθηκε (6-13/3/2017 σε πανελλαδικό δείγμα 1.002 ατόμων) για λογαριασμό της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του ΙΝΕΜΥ, καταγράφονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη χρήση του πλαστικού χρήματος στη χώρα μας και αποτυπώνονται οι στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στις υπάρχουσες διαφορετικές μορφές καρτών, σε αντιδιαστολή με τη χρήση μετρητών.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται, στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι (59%, οι 6 στους 10) αναφέρουν ότι δεν περιμένουν την περίοδο των εκπτώσεων για να κάνουν αγορές, αλλά ψωνίζουν όποτε έχουν ανάγκη.

Ανάλογα με το εισόδημα 

Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι περίπου οι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό» χρήμα, δηλαδή κάποια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή συνδυασμό αυτών, στις συναλλαγές τους. Πιο συγκεκριμένα, το 61% (οι 6 στους 10) χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα, το 21% (οι 2 στους 10) πιστωτική και το 6% προπληρωμένη κάρτα. Γενικά, υψηλότερα ποσοστά χρήσης καρτών (>70%) εμφανίζουν: Οι άνδρες (70%), έναντι των γυναικών (65%), οι ηλικιακές ομάδες: 35-44 ετών (70%), 45-54 (77%) και 55-64 ετών (72%), οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (83%), οι απασχολούμενοι (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) (74%), οι μισθωτοί Δημοσίου (89%) και ιδιωτικού (73%) τομέα, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων (72%), έναντι των κατοίκων στις ημιαστικές (61%) και αγροτικές (60%) περιοχές. Επίσης, η χρήση καρτών συσχετίζεται θετικά με το ύψος του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.

Οι «παλιοί» δεν θέλουν 

Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, της τάξεως του 32% (δηλαδή, 1 στους 3), δεν χρησιμοποιεί κάρτες στις συναλλαγές του. Πρόκειται κυρίως για: γυναίκες (35%), για άτομα άνω των 65 ετών (40%), για απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (57%), για νοικοκυρές (47%) και ανέργους (40%), για κατοίκους αγροτικών (40%) και ημιαστικών (39%) περιοχών, καθώς και για όσους έχουν χαμηλό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (κάτω από 1.000 ευρώ). Όσον αφορά τη συχνότητα πληρωμών με κάρτες, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων (που χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα) προκύπτει ότι η χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται από το 25% (περίπου από 1 στους 4) σε καθημερινή βάση και από το 65% (περίπου από 2 στους 3) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Χρησιμοποιείται από το 14% σε καθημερινή βάση και από το 42% (περίπου από 4 στους 10) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ η προπληρωμένη κάρτα χρησιμοποιείται από το 5% σε καθημερινή βάση και από το 23% (σχεδόν από 1 στους 4) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στο 87% των ερωτώμενων που πραγματοποίησαν αγορές την τελευταία εβδομάδα (από την ημέρα που ερωτήθηκαν), το 45% (περίπου 4 στους 10) πλήρωσε «με μετρητά και κάρτα», το 35% «μόνο με κάρτα» και μόλις το 20% «μόνο με μετρητά». Ιδιαίτερα για τις αγορές με μετρητά, στο 78% των περιπτώσεων (περίπου 8 στις 10) δόθηκε κανονικά απόδειξη, ενώ στο 19% (σχεδόν 1 στους 5) δεν δόθηκε - οι περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης δεν συσχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Σε προσωπικό επίπεδο, πάντως, οι 5 στους 10 ερωτώμενους (52%) προτιμούν να πληρώνουν περισσότερο ή μόνο με μετρητά, έναντι 4 στους 10 (39%) που προτιμούν να πληρώνουν περισσότερο ή μόνο με κάρτα. Το υπόλοιπο 8% (σχεδόν 1 στους 10) δεν εκφράζει ιδιαίτερη προτίμηση, επιλέγοντας τη μεσαία θέση («το ίδιο με μετρητά και με κάρτα»).

Η προτίμηση των μετρητών, έναντι της κάρτας, είναι υψηλότερη κυρίως στα άτομα ηλικίας 35-44 ετών (61%), στα άτομα που έχουν συμπληρώσει κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (69%), στις νοικοκυρές (64%) και στους ανέργους (59%), καθώς επίσης και στους εργοδότες/αυτοαπασχολούμενους (69%), στους κατοίκους αγροτικών περιοχών (58%) και στους κατόχους μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κάτω από 1.000 ευρώ.

Μέσω του διαδικτύου 

Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping) δεν είναι διαδεδομένες στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, ο 1 στους 2 ερωτώμενους (52%) «δεν ψωνίζει ποτέ από το διαδίκτυο» και ο 1 στους 3 (32%) μόλις «μία-δύο φορές το εξάμηνο ή πιο σπάνια». Μόνο το 16% του πληθυσμού κάνει, μέσα στον μήνα, αγορές μέσω Internet.

Αποδοχή των POS

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα POS στα καταστήματα και τις υπηρεσίες, ένα ποσοστό της τάξεως του 22% (περίπου 1 στους 5) δήλωσε ότι την τελευταία εβδομάδα συνέβη να θέλει να πληρώσει με κάρτα, αλλά δεν υπήρχε στο κατάστημα τερματικό αποδοχής καρτών. Αντίθετα, το 77% (περίπου 3 στους 4) δεν αντιμετώπισε τέτοιο πρόβλημα. Η αναγνωρισιμότητα της υποχρεωτικής εγκατάστασης POS είναι υψηλή.

Οι 7 στους 10 ερωτώμενους (70%) έχει τύχει να δουν ή να ακούσουν κάτι σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν κάρτες (75%), έναντι εκείνων που δεν χρησιμοποιούν (58%). Επιπλέον, η στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτό το μέτρο είναι εμφανώς «υπέρ» με ποσοστό 61% (6 στους 10), έναντι ποσοστού 18% που είναι εναντίον και 16% που υιοθετεί ουδέτερη στάση.

Οποτε χρειάζεται… 

Η περίοδος εκπτώσεων που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτιμήσεων μεταξύ του καταναλωτικού κοινού είναι η περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (27%) και ακολουθεί η περίοδος του Αυγούστου (11%). Παράλληλα, όμως, εξίσου υψηλά ποσοστά ερωτώμενων απαντούν ότι «δεν έχουν προτίμηση» (24%), «εξαρτάται» (15%) ή ότι «δεν ψωνίζουν»(12%). Σχετικά με την εμπιστοσύνη στις τιμές κατά την περίοδο των εκπτώσεων, η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη, με το 52% να δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται και το 45% ότι δεν τις εμπιστεύεται. Σε αυτό το θέμα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φύλο, με την πλειοψηφία των γυναικών (55%) να εμπιστεύεται τις τιμές των εκπτώσεων, έναντι (49%) των ανδρών.

 naftemporiki.gr

COMMENTS

BLOGGER
Name

Admin Says,734,Break News,10324,History,462,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,953,Interesting,2086,Movies,13,Nature-Travel,400,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,519,Social Media,134,Sports,865,Video,29,Άρθρα,480,Αστυνομιία-Έγκλημα,806,Βιβλία-Εκδόσεις,69,Γιώργος Φάκος,175,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,10745,Ηealth - Μedicine,1044,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,10,Λογοτεχνία.,5,Μαγειρική-συνταγές,541,Μουσική,173,Νίκος Ράμμος,237,Ομογένεια,826,Συγγραφείς,128,
ltr
item
TGBNEWS: Επτά στους 10 κάνουν τις αγορές τους με τη χρήση πλαστικού χρήματος
Επτά στους 10 κάνουν τις αγορές τους με τη χρήση πλαστικού χρήματος
https://3.bp.blogspot.com/-VHQyVYl-mHE/WM1pCzGasqI/AAAAAAABvR4/RFsRi2oMnAAiQ00EIoehwYbV_W8heTicACLcB/s640/BByiQ5R.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VHQyVYl-mHE/WM1pCzGasqI/AAAAAAABvR4/RFsRi2oMnAAiQ00EIoehwYbV_W8heTicACLcB/s72-c/BByiQ5R.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2017/03/10.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2017/03/10.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy