ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: Τραπέζωμα με απευθείας ανάθεση αξίας… 5.000 ευρώ!


*Συν 500 ευρώ για.. καφέδες και ... μικρά κεράσματα!!!

Σε απευθείας ανάθεση προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης της προμήθειας γεύματος στα πλαίσια της φιλοξενίας φυσικών προσώπων για το πρόγραμμα ELEMED, σύμφωνα με απόφασή του στις 19 Ιουλίου, που φέρει τον αρ. πρωτ.: 835.

Για όσους δεν κατάλαβαν αφορούσε το τραπέζωμα με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Λεχαινά και είχε τον τίτλο, «Το λιμάνι της Κυλλήνης σε τροχιά πράσινης ανάπτυξης», στις 20 Ιουλίου.

Στις 20 Ιουλίου, δηλαδή την ίδια ημέρα με την εκδήλωση, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Ναμπίλ Μοράντ, με την υπεύθυνη του καταστήματος στο οποίο θα γινόταν το γεύμα.
Στη σύμβαση αναφέρεται ότι θα έτρωγαν… 125 [!!!] άτομα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Η παρακολούθηση και η διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή η οποία συγκροτείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρα 216-221 του Ν. 4412/2016. 

3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης. 

4. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 5. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται το Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης.

Πριν προχωρήσω πρέπει να αναφέρω ότι, στις 18 Ιουλίου 2017, το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης αποφάσισε ομόφωνα [αρ.απόφ.: 148/2017] τα εξής: «Ψηφίζει την πίστωση του ΚΑ ΚΑ 00.6433 ποσού 5.500 ευρώ που αφορά «Τιμητικές Διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» κατά την εισήγηση του προέδρου.

Για να δούμε, όμως τι έλεγε η εισήγηση του προέδρου ο οποίος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Κύριοι θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 θα γίνει στην Κυλλήνη η πρώτη επίσημη παρουσίαση του προγράμματος ELEMED σε πανευρωπαικό επίπεδο. Όπως έχουμε ξαναπεί το πρόγραμμα αυτό θα γίνει πιλοτικά στην Κυλλήνη η οποία επελέγη από την Ε.Ε. και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση πλοίων-ξηράς. Για το λόγο αυτό θα φιλοξενήσουμε παράγοντες από το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και στελέχη των υπολοίπων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 
Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στο ΣΙΝΕ ΑΣΤΡΟΝ στα Λεχαινά και θα είναι ανοικτή σε όποιον επιθτυμεί να την παρακολουθήσει. Προτείνω όπως κατά την διάρκεια της παρουσίασης λειτουργήσει μπουφές με καφέ, νερό, αναψυκτικά και μικρά κεράσματα για τους παρισταμένους, το κόστος του οποίου δεν θα υπερβεί τα 500 ευρώ. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Λιμάνι της Κυλλήνης από τους συμμετέχοντες μηχανικούς των εταιρειών και μετά θα παρατεθεί γεύμα σε 125 άτομα των αντιπροσωπειών όλν των συναρμόδιων και συμμετεχόντων φορέων. Το εν λόγω γεύμα θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από κρασί, αναψυκτικά, νερό κ.τ.λ. Το γεύμα έχει προυπολογιστεί κατ’ ανώτατο να στοιχίσει συνολικά 5.000,00 ευρώ. 

Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι,
«Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α] την εισήγηση του προέδρου, & β] Το εγκεκριμένο από τους συναρμόδιους φορείς πρόγραμμα της εκδήλωσης, γ] την ανάγκη φιλοξενίας των μελών των συμμετεχόντων και των παραγόντων των συναρμόδιων υπουργείων και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
[αναφέρεται παραπάνω η ομόφωνη απόφαση]

Αφού, λοιπόν, πάρθηκε η παραπάνω ομόφωνη απόφαση, την επόμενη ημέρα, δηλαδή, στις 19 Ιουλίου, αποφασίζεται η… απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο μαγαζί. Η απόφαση αναφέρεται σε έγγραφο με αρ. πρωτ.: 835 και “θέμα: Απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELEMED” 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι στις 13 Ιουλίου 2017, υπάρχει απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, με αρ. πρωτ.: 801 που αναφέρει τα εξής:
11. Ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 00.6433 ποσού 7.000 ευρώ που αφορά "Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών".

Τελικά τι ισχύει; Το  έγγραφο της 18ης Ιουλίου που αναφέρει ποσό 5.500 ευρώ ή αυτό της 13ης Ιουλίου που αναφέρει το ποσό των 7.000 ευρώ;

Τα ερωτήματα που προκύπτουν, σύμφωνα με την δική μου αντίληψη, είναι τα κάτωθι:

1] Γιατί έγινε απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο μαγαζί; Το λογικό δεν θα ήταν να έπαιρναν προσφορές και από άλλα καταστήματα της περιοχής και μετά να έκαναν την αξιολόγηση;

2] Με δεδομένου ότι στην εκδήλωση απουσίασαν τελικά οι βασικοί επίσημοι προσκεκλημένοι  ποια ήταν τα 125 άτομα που αναφέρονται στη σύμβαση ότι θα στρογγυλόκαθονταν να φάνε; *

3] 5.000 ευρώ δεν είναι κάπως υπερβολικό ποσό για γεύμα 125 ατόμων; Και 20 ευρώ να στοίχιζε το άτομο, τα μισά λεφτά θα έπρεπε να δαπανηθούν.
Αν λοιπόν έχω καταλάβει καλά, στο ποσό των 7.000 ευρώ που ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου για την συγκεκριμένη εκδήλωση, τα 5.000 ήταν για το φαγοπότι, 500 ευρώ για καφέδες, αναψυκτικά κ.λ.π. και μόλις 1.500 ευρώ για τιμητικές βραβεύσεις. 

4] Το γεύμα έγινε; Και πόσα άτομα κάθισαν τελικά; Αν κάθισαν λιγότερα, λογικά λιγότερα πρέπει να ήταν και τα χρήματα που δόθηκαν στο μαγαζί. Όμως η σύμβαση ανέφερε για 125 άτομα, αξίας 5.000 ευρώ. Τελικά, εκτός από το πόσοι κάθισαν για φαγητό, πόσα λεφτά δόθηκαν στο μαγαζί; Διότι το ποσό των 5.000 ευρώ αντιστοιχεί σε 40 ευρώ το άτομο, για 125 άτομα.

5] Ποιοι αποτελούσαν την επιτροπή που είχε την ευθύνη της παρακολούθησης και της διαδικασίας των προς προμήθεια ειδών;

Μέχρι σήμερα, ο Ναμπίλ Μοράντ δεν έχει δώσει καμία απάντηση σε ερωτήματα που του έχουν απευθυνθεί από το site. Μήπως τώρα έχει την καλοσύνη να απαντήσει, τουλάχιστον, στα ερωτήματα που τίθονται πιο πάνω;

Για να σε προλάβω, πρόεδρε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης και δήμαρχε Ανδραβίδας-Λεχαινών, σου λέω πως γνωρίζω ότι έχει εκταμιευτεί το ποσό των 78.000 ευρώ από το ELEMED στο Λιμενικό Ταμείο μέρος των οποίων είναι για… δεξιώσεις και ταξίδια!

Για τα υπόλοιπα θα περιμένω απαντήσεις για να δω αν συσχετίζονται με… τις δικές μου πληροφορίες!

_____________________________

*Να σημειωθεί εδώ ότι με βάση την πρόσκληση της πολυδιαφημισμένης εκδήλωσης, χαιρετισμοί-ομιλίες θα πραγματοποιούνταν, εκτός από τον δήμαρχο, και από τους κάτωθι: 

Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης (έχει προσκληθεί) 
Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας (έχει προσκληθεί) 
Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας 
Παναγιώτης Μήτρου, Διευθυντής Ναυτιλιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας Νοτίου Ευρώπης, Lloyd’sRegister 
Δημήτρης Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Από τους πιο πάνω οι Χαρίτσης και Κατσιφάρας απουσίαζαν ενώ αίσθηση είχε προκαλέσει η ανακοίνωση από το γραφείο του Μ. Μπαλαούρα, που έλεγε τα εξής: 

«Επειδή για πολλές μέρες στα ΜΜΕ της Ηλείας δημοσιευόταν συνεχώς ότι θα παραστούν διάφοροι υπουργοί στην εκδήλωση του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης με θέμα «Το λιμάνι της Κυλλήνης σε τροχιά πράσινης ανάπτυξης», το γραφείο του Μάκη Μπαλαούρα σας ενημερώνει τα εξής: 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης είχε ενημερώσει εδώ και δέκα μέρες το Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης ότι δε θα μπορούσε να παραστεί. 
Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, του οποίου το όνομα αναφέρθηκε μεταξύ αυτών που θα παραβρίσκονταν, δε γνώριζε το παραμικρό! 

Τέλος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός ειδοποίησε ότι δε μπορεί να παραστεί και τον εκπροσώπησε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Διονύσης Καλαματιανός».
Name

Admin Says,737,Break News,10324,History,549,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,988,Interesting,2504,Movies,13,Nature-Travel,513,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,550,Social Media,137,Sports,986,Video,29,Άρθρα,540,Αστυνομιία-Έγκλημα,1222,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,269,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,12231,Ηealth - Μedicine,1196,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,12,Λογοτεχνία.,6,Μαγειρική-συνταγές,726,Μουσική,199,Νίκος Ράμμος,237,Ομογένεια,871,Συγγραφείς,147,
ltr
item
TGBNEWS: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: Τραπέζωμα με απευθείας ανάθεση αξίας… 5.000 ευρώ!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: Τραπέζωμα με απευθείας ανάθεση αξίας… 5.000 ευρώ!
https://4.bp.blogspot.com/-NjdIex6K4NA/WXedJj-mi0I/AAAAAAAB4x8/LIC9T3-x8xwyhxVZcOAVM0BpxxGlOpudgCLcBGAs/s1600/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B74.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-NjdIex6K4NA/WXedJj-mi0I/AAAAAAAB4x8/LIC9T3-x8xwyhxVZcOAVM0BpxxGlOpudgCLcBGAs/s72-c/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B74.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2017/07/5000.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2017/07/5000.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy