Στεφανιαία Νόσος: Μία από τις πλέον θανατηφόρες νόσους στην Ελλάδα & τον υπόλοιπο κόσμο [Μέρος 3ο]

SHARE:


Του Γιάννη Λέντζα 
Διοικητής Νοσοκομείου Αμαλιάδας 
Δημοτικός Σύμβουλος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 


Διάγνωση και διαγνωστικές δοκιμασίες Οξέος Στεφανιαίας Συνδρόμου

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να σκέφτονται τη διάγνωση του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου [ΟΣΣ] σε άτομα που προέρχονται με προκάρδιο άλγος, χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα [ΗΚΓ] τους και που παρουσιάζουν μη ειδικές αλλοιώσεις, όπως αναστροφή των Τ διαστημάτων, καταστάσεις [πτώση >0.5 mm] του διαστήματος ST σε περισσότερο από 2 διαδοχικές απαγωγές.

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να σκέφτονται τη διάγνωση του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου με ανάσπαση του ST διαστήματος, σε άτομα που προέρχονται με προκάρδιο άλγος και παρουσιάζουν στο ΗΚΓ μη ειδικές αλλοιώσεις, οι οποίες αφορούν νεοεμφανιζόμενο αποκλεισμό αριστερού σκέλους ή ανασπάσεις του ST διαστήματος [<2 20="" 2="" mm="" nbsp="" p="">
Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να διενεργούν ΗΚΓ σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη που προέρχονται με συμπτώματα όπως ναυτία, έμετοι, επιγαστραλγία, ζάλη με ή χωρίς συνοδό προκάρδιο άλγος.

Διάγνωση και διαγνωστικές δοκιμασίες σε περιπτώσεις υποψίας σταθερής Στεφανιαίας Νόσου

Σε περίπτωση ατόμου, όπου οι γενικοί ιατροί και οι άλλοι ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποπτεύονται Σταθερή Στεφανιαία Νόσο, συστήνεται να παραγγέλνουν τις παρακάτω εξετάσεις αίματος:

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Σάκχαρο νηστείας
 • Λιπίδια αίματος
 • Κρεατίνη ορού
 • ΒΝΡ/ΝΤ-proBNP


Εξετάσεις παρακολούθησης ατόμων με Στεφανιαία Νόσο

Σε περιπτώσεις ατόμων με διαγνωσμένη Σταθερή Στεφανιαία Νόσο που επισκέπτονται τους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, συστήνεται σε αυτούς να διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις σε ετήσια βάση: 
Έλεγχο των λιπιδίων, της γλυκόζης νηστείας και της κρεατίνης
ΗΚΓ ηρεμίας
Υπερηχοκαρδιογράφημα
Υπερηχογράφημα καρωτίδων
24ωρη παρακολούθηση ΗΚΓ/τος
Ακτινογραφία θώρακα

Φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Σε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να χορηγούν μασώμενα δισκία ασπιρίνης σε αρχική δόση φόρτισης 325 mg σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη 300 mg, σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου, χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος, εκτός αν υπάρχουν ισχυρές αντενδείξεις. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν ανεξάρτητα από τη στρατηγική επαναιμάτωσης που θα επακολουθήσει, μασώμενα δισκία ασπιρίνης σε δόση 325 mg σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη δόσης:

 • 300 mg σε άτομα <75 li="" nbsp="" st="">
 • 75 mg σε άτομα >75 ετών με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου με ανάσπαση ST διαστήματος.
Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν μασώμενα δισκία ασπιρίνης σε δόση 325 mg σε συνδυασμό με 600 mg κλοπιδογρέλης, σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου με ανάσπαση ST διαστήματος που πρόκειται να υποβληθούν σε Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν νιτρώδη σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος, όταν δεν υπάρχουν ισχυρές αντενδείξεις, όπως υπόταση, βραδυκαρδία, έμφρακτο δεξιάς κοιλίας. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν β-αποκλειστές, σε άτομα με σχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή ταχυκαρδία, όταν δεν υπάρχουν ισχυρές αντενδείξεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια της Killip >III, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, αποφρακτική περιφερική αρτηριοπάθεια, γλαύκωμα, μέχρι την παραπομπή τους. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν αναστολείς διαύλων Ca++ της τάξης των διυδροπυριδινών από το στόμα, σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος, τα οποία είτε ήδη λαμβάνουν συστηματικά νιτρώδη ή β-αποκλειστές ή έχουν αντένδειξη στη χορήηση β-αποκλειστών.

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν 4-8 mg μορφίνη ενδοφλέβια εφάπαξ σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος. Αν υπάρχουν ισχυρές αντενδείξεις, όπως υπόταση, βραδυκαρδία, έμφρακτο δεξιάς κοιλίας, τότε συστήνεται η χορήγηση αγχολυτικών φαρμάκων. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν οξυγόνο σε δοσολογία 2-4lt/min σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου χωρίς ανάσπαση ST διαστήματος.

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε άτομα με ισχυρή υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου και σακχαρώδη διαβήτη να γίνεται διαχείριση υπεργλυκαιμίας, αφού έχουν γίνει οι απαιτούμενες προηγούμενες ενέργειες.

Φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Σε Στεφανιαία Νόσο

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν σε άτομα με γνωστή Στεφανιαία Νόσο:

 • ασπιρίνη 75-100 mg ημερησίως ή αν υπάρχει σοβαρή αντένδειξη, κλοπιδογρέλη 75 mg ημερησίως
 • στατίνες
 • αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης ή αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης, αν συνυπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση ή σακαχαρώδης διαβήτης. 


Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να χορηγούν σε άτομα με εγκατεστειμένη γνωστή Σταθερή Στεφανιαία Νόσο:
 • νιτρώδη βραχείας δράσης,
 • β-αποκλειστές και/ή αναστολείς διαύλων Ca++


Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με Σταθερή Στεφανιαία Νόσο

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να ενθαρρύνουν τα άτομα που έχουν υποστεί Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, να συμμετέχουν σε εξατομικευμένα προγράματα σωματικής άσκησης, μετά την παρέλευση εξαμήνου. 

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να ενθαρρύνουν όλα τα άτομα που πάσχουν απίο Στεφανιαία Νόσο:
 • να υιοθετούν υγιεινή διατροφή
 • να διακόπτουν άμεσα το κάπνισμα
 • τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα να στοχεύουν στην εβδομαδιαία απώλεια βάρους 0,5-1 kg
 • να ακολουθούν εξατομικευμένα προγράμματα σωματικής άσκησης. 


Πρόληψη Στεφανιαίας Νόσου και προαγωγή υγείας

Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να εκτιμούν την πιθανότητα για ένα θανατηφόριο καρδιαγγειακό σύμβαμα μέσα στα επόμενα 10 έτη με τη χρήση της κλίμακας SCORE σε άτομα άνω των 40 ετών που επιασκέπτονται τις ηπηρεσίες Πρωταβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς τεκμηριοωμένη αθηρωματική νόσο ή ισοδύναμο αυτής [στεφανιαία νόσο, ισχιμικό ΑΕΕ, περιφερική αγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική νόσο-ΧΝΝ, ΣΔ τύπου 2 ή 1 με μικρολευκωματινουρία].


Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς, σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτν, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να μετρούν σε άτομα που επισκέπτονται τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:
 • την αρτηριακή πίεση καιο το βάρος του σώματος σε κάθε τακτική επίσκεψη
 • το δείκτη μάζας σώματος σε κάθε τακτική επίσκεψη
 • την περίμετρο μέσης τουλάχιστον 1 φορά/έτος. 


Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και τους άλλους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να διενεργούν κατά διαστήματα [1-3 χρόνια εξατομικεύοντας κατά περίπτωση] ευκαιριακό προσυμπτωματικό έλεγχο [γλυκόζη νηστείας στο φλεβικό αίμα] σε άτομα που επισκέπτονται υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και πληρούν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω προυποθέσεις:

 • Υπέρβαρα ή παχυσαρκία, ΔΜΣ>25 KG/M
 • Ηλικία πάνω από 45 έτη
 • Ελλειψη άσκησης
 • Περιφέρεια μέσης >102 cm [άνδρες] και >88 cm [γυναίκες]
 • Συγγένεια 1ου βαθμού με άτομο με ΣΔ
 • Γυναίκες που γέννησαν παιδί >4,5 κιλά ή διαγνώσηκαν με διαβήτη κύησης
 • Υπέρταση [>140/85 mm/Hg ή σε θεραπεία] ή καρδιαγγειακή νόσο
 • HDL χοληστερόλη <35 dl="" mg="">250mg/dl
 • Γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες
 • Λήψη φαρμάκων που προδιαθέτουν σε αύξηση της γλυκόζης αίματος. 


Name

Admin Says,740,Break News,10324,History,554,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,998,Interesting,2568,Movies,13,Nature-Travel,534,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,557,Social Media,137,Sports,996,Video,29,Άρθρα,552,Αστυνομιία-Έγκλημα,1275,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,282,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,12450,Ηealth - Μedicine,1226,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,15,Λογοτεχνία.,6,Μαγειρική-συνταγές,760,Μουσική,208,Νίκος Ράμμος,241,Ομογένεια,879,Συγγραφείς,147,
ltr
item
TGBNEWS: Στεφανιαία Νόσος: Μία από τις πλέον θανατηφόρες νόσους στην Ελλάδα & τον υπόλοιπο κόσμο [Μέρος 3ο]
Στεφανιαία Νόσος: Μία από τις πλέον θανατηφόρες νόσους στην Ελλάδα & τον υπόλοιπο κόσμο [Μέρος 3ο]
https://1.bp.blogspot.com/-a9VSezYP3rE/WohLGQLb86I/AAAAAAACYJQ/1vKKggYcaiQKohIvzrvEjwZvILPKbC_mgCLcBGAs/s640/%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-a9VSezYP3rE/WohLGQLb86I/AAAAAAACYJQ/1vKKggYcaiQKohIvzrvEjwZvILPKbC_mgCLcBGAs/s72-c/%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2018/02/3_17.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2018/02/3_17.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy