"Διαμάχη" Δήμου Ηλιδας με ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.


*Ο Δήμος Ηλιδας άρχισε διαμάχη με μια εταιρεία που για δεκαετίες στηρίζει την τοπική οικονομία!

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας, στο οποίο το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την "Ανάκληση υπαγωγής της Εταιρείας ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 429/1976 περί εποχιακής λειτουργίας".

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα 24 από τα 33 μέλη.
Απουσίαζαν, παρά το ότι είχαν κληθεί οι:
Ζάρρας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 
Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 
Πασσάς Ιωάννης 
Τζουλέκης Σπυρίδων 
Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας "Ήλιδα Νέα Εποχή"] 
Μπιλίρης Νικόλαος 
Κοκκαλιάρη Νικολέττα 
Ντάνασης Χαράλαμπος 
Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. 
Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, Πρόεδρος της Δ.Κ. Αμαλιάδας 

Το συγκεκριμένο θέμα [με την απόφαση 522/2001 είχε χαρακτηριστεί εποχιακή η λειτουργία της Κύκνος με αποτέλεσμα να βαρύνεται με δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας μόνο για το χρονικό διάστημα από 10 Ιουλίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου], εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Ρούλα Γκουβίτσα, η οποία έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αρ. 863/10.04.2017 εισήγηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του δήμου, η οποία αναφέρει:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. [ΙΚΑ] 

Τα έγγραφα του ΙΚΑ αφορούσαν τα έτη:

2011 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2011 άτομα 221. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 81 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών απασχολεί το 37% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας]

2012 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2012 άτομα 182. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 75 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών απασχολεί το 41% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας]

2013 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2011 άτομα 209. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 83 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών απασχολεί το 40% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας]

2014 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2011 άτομα 305. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 95 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών απασχολεί το 31% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας]

2015 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2011 άτομα 325. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 108 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών απασχολεί το 33% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας]

Από τα έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νομού Ηλείας προκύπτυν τα κάτωθι: 

2013 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2013, άτομα 236. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 138 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών, απασχολεί το 58% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας].

2014 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2014, άτομα 322. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 138 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών, απασχολεί το 43% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας].

2015 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2015, άτομα 320. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 123 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή δημοτικών τελών, απασχολεί το 38% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας].

2016 [Μέση απασχόληση για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2013, άτομα 327. Μέση απασχόληση για τους λοιπούς μήνες 124 άτομα. Τους μήνες που έχει απαλλαγή 6δημοτικών τελών, απασχολεί το 38% του προσωπικού των μηνών της θεωρούμενης εποχιακής λειτουργίας].

Στην συνέχεια η δικηγόρος του δήμου συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρει ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώνει δημοτικά τέλη όλο τον χρόνο επειδή απασχολεί προσωπικό που υπερβαίνει το 35% του μέσου όρου του προσωπικού το οποίο απασχολείται κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.
Επίσης, σημειώνει η ίδια στην έκθεσή της κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη της η δημοτική αρχή:

"όμως προκειμένου να καταλήξουμε σε πραγματικά ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το ζητούμενο προτείνω: α] τη διενέργεια αυτοψίας από αρμόδια όργανα του δήμου στο εν λόγω εργοστάσιο κατά τους μήνες "μη λειτουργίας" αυτού και η σύνταξη αντίστοιχης εκθέσεως ελέγχου και β] αναζήτηση αντιγράφων των θεωρημένων καταστάσεων  μονίμου και εποχιακού προσωπικού της επιχείρησης από την Επιθεώρηση Εργασίας ...".

Το δημοτικό συμβούλιο τελικά αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ανάκληση της υπαγωγής της επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 429/1976, περί εποχιακής λειτουργίας.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί την Κύκνος ΑΕ καταθέτει εξώδικη γνωστοποίηση και κλήση προς την ΔΕΗ.

Τι αναφέρει:
"Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την ΔΕΗ για το εργοστάσιο επεξεργασίας προϊόντων τομάτας, το οποίο λειτουργεί στα Σαβάλια Ηλείας, με αρ. παροχής ....
Μαζί με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται κάθε μήνα συναποστέλλονται και χρεώσεις υπέρ τρίτων και, μεταξύ αυτών, και τα δημοτικά τέλη. 
Το εργοστάσιό μας, λόγω της φύσης του αντικειμένου του, λειτουργεί εδώ και δεκαετίες εποχιακά και γι' αυτό είχε ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάλογη χρέωση των δημοτικών τελών. Ήδη προ διμήνου περίπου μας κοινοποιήθηκε νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας [293/2017], σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η προγενέστερη απόφαση περί υπαγωγής μας διατάξεις του νόμου περί εποχικής λειτουργίας και κατόπιν τούτου μας επιβάλλονται πολλαπλάσια δημοτικά τέλη. Η απόφαση αυτή θεωρούμε ότι δεν είναι νόμιμη και γι' αυτό έχουμε ασκήσει εναντίον της την από 24/10/2017 προσφυγή μας [αρ. πρωτ. 43/26-1-2017] ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως προβλέπεται από το νόμο πριν από την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, επί της οπο΄πιας εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 
Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα δημοτικά τέλη που περιλαμβάνονται στο τελευταίο λογαριασμό σας με αρ. .... ανέρχονται σε 4.742,52 e έναντι 1.321,78 e τον προηγούμενο μήνα. 

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας κατέβαλε διατραπεζικά το ποσό των 26.277,48 e, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη τραπεζική απόδειξη, το οποίο σας καλούμε να καταλογίσετε στην αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και των λοιπών χρεώσεων του παραπάνω λογαριοασμο΄θυ πλην των δημοτικών τελών, τα οποία επιφυλασσόμαστε να καταβάλλουμε μετά την έκδοση των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων. Το ίδιο θα πράξουμε και για τους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ μέχρι την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, αφαιρώντας επιπλέον και το ποσό του τέλους ακίνητης περιουσίας [ΤΑΠ], των οποίων ο υπολογισμός είναι παρακολουθηματικός σε σχέση με τα δημοτικά τέλη. Ταυτόχρονα ζητούμε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης του εργοστασίου μας, η οποία θα μας προκαλέσει τεράστια βλάβη. 

Τέλος, σας καλούμε να μας αποστείλετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που σας έχουν κοινοποιηθεί από τον Δήμο Ήλιδας από την επομένη της έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου [31/8/2017] μέχρι σήμερα και αφορούν τις χρεώσεις δημοτικών τελών σε βάρος της επιχείρησής μας".

Στη συνέχεια η εταιρεία στις 9 Φεβρουαρίου 2018 καταθέτει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας κατά της ΔΕΗ όπου ζητάει να μη γίνει διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο στα Σαβάλια, αφού η ΔΕΗ είχε ήδη στείλει ειδοποίηση διακοπής ρεύματος.
Η εταιρεία ζητάει να μην προχωρήσει η διακοπή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Σαβάλια .

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμενόταν σήμερα, αλλά τελικά υπήρξε αναβολή, για τον μήνα Μάρτιο!
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ ΑΕ έχει προσεπικαλέσει να παρέμβει ο Δήμος Ήλιδας στην εν λόγω δίκη για να εκφράσει την θέση του καθώς το θέμα αφορά αποκλειστικά αυτόν [δημοτικά τέλη].


Name

Admin Says,743,Break News,10324,History,574,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1013,Interesting,2648,Movies,13,Nature-Travel,546,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,562,Social Media,137,Sports,1022,Video,29,Άρθρα,569,Αστυνομιία-Έγκλημα,1365,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,288,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,12783,Ηealth - Μedicine,1271,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,15,Λογοτεχνία.,6,Μαγειρική-συνταγές,808,Μουσική,214,Νίκος Ράμμος,246,Ομογένεια,897,Συγγραφείς,151,
ltr
item
TGBNEWS: "Διαμάχη" Δήμου Ηλιδας με ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.
"Διαμάχη" Δήμου Ηλιδας με ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.
https://1.bp.blogspot.com/-A02aK73qGiI/Wo65d2uVDUI/AAAAAAACY2E/FvfIn7wurM45qzYXteLovlPswfWwreDNwCLcBGAs/s640/canning-factory-in-savalia-becomes-central.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-A02aK73qGiI/Wo65d2uVDUI/AAAAAAACY2E/FvfIn7wurM45qzYXteLovlPswfWwreDNwCLcBGAs/s72-c/canning-factory-in-savalia-becomes-central.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2018/02/blog-post_384.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2018/02/blog-post_384.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy