Δημήτρης Μπεκρής για Εξοικονομώ ΙΙ: "Παγίδες & λάθη υπάρχουν όταν ο πελάτης δεν ενημερώνεται σωστά..."

SHARE:Για το "Εξοικονομώ ΙΙ", μας μίλησε ο Μηχανολόγος-Μηχανικός Δημήτρης Μπεκρής, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και να αυξήσουν την αντικειμενική του αξία.
Ο κ. Μπεκρής εργάζεται μαζί με την αδελφή του, Ευφροσύνη Μπεκρή, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τον συναντήσει είτε στο γραφείο της Αμαλιάδας, στην οδό Βύρωνος 29, είτε στο νέο γραφείο της εταιρείας στο Σιμόπουλο του δήμου Ήλιδας.


1) Τι πρόγραμμα είναι το Εξοικονομώ ΙΙ 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αντικειμενική του αξία

2) Ποιους αφορά το Εξοικονομώ ΙΙ 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, ιδιοκτήτες κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω που βρίσκονται σε τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 2100 Ευρώ/τμ, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται σε κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία.

3) Πως μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα;

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται βάση της εγκυκλίου που δόθηκε προς δημοσιότητα και εκτός αυτού τα δύο (2) κύρια ζητήματα όπου συνεχώς οι ωφελούμενοι κάνουν λάθος είναι η κατοικία τους να είναι δηλωμένη στην εφορία ως ΚΥΡΙΑ και να είναι καθ’ όλα ΝΟΜΙΜΗ


4) Ποιες είναι οι «παγίδες» του προγράμματος; 

Κ.Φάκο δεν υπάρχουν παγίδες . Παγίδες υπάρχουν όπως και λάθη όταν δεν γίνεται σωστή ενημέρωση στον πελάτη και έχεις μοναδικό σκοπό μόνο το συμφέρον σου και όχι τον σεβασμό προς αυτόν.

5) Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση; 

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Για να θεωρηθεί ως επιλέξιμη κατοικία μια πολυκατοικία, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών του κτηρίου για σκοπούς κατοίκησης.

6) Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ 

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: 1.Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2.Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5.Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

7) Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζουν το μέγεθος της επιδότησης; 

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

-Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%

-Ατομικό εισόδημα 10.000-15.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 20.000

- 25.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

-Ατομικό εισόδημα 15.000-20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 25.000-30.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

-Ατομικό εισόδημα 20.000-25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 30.000-35.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

-Ατομικό εισόδημα 25.000-30.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 35.000-40.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 30% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

-Ατομικό εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000-45.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 20% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

8) Είναι απαραίτητο να πάρει κάποιος δάνειο για να συμπληρώσει το χρηματικό ποσό; 

Η μεγάλη αλλαγή στο νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» σε σχέση με τα προηγούμενα ,είναι ότι δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να πάρει κάποιο δάνειο ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική.

9) Πώς μπορεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα; 

Φέτος, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα το κάνει πλέον ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται τμηματικά σε χρονοδιάγραμμα. Αρχικά , θα πρέπει ο μηχανικός ο οποίος έχει αναλάβει την μελέτη να υποβάλει αίτηση με όλα τα προσωπικά στοιχεία του ωφελούμενου και να δηλώσει από ποια τράπεζα σκοπεύει να λάβει δάνειο ο πελάτης, αν φυσικά διαλέξει τον δρόμο της δανειοδότησης. Έπειτα, ο αιτών θα πρέπει να κάνει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για την κατοικία από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση του κτιρίου.

Τέλος θα πρέπει να καταχωρήσει τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι αλλά και το κόστος τους. Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου, ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να γίνουν οι εργασίες στην κατοικία. Όταν τελειώσουν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ) , το οποίο θα μας δείχνει την αναβάθμιση που έγινε και τι όφελος πλέον υπάρχει.

Τα γραφεία μας σε Αμαλιάδα και Σιμόπουλο διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αντιμετωπίζουν τον καθέναν ξεχωριστά και να προχωράμε πάντα με σεβασμό στην επίλυση οποιουδήποτε θέματος μας ανατεθεί στο προσυμφωνημένο κόστος και χρόνο

Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε.

Ευχαριστώ κι εγώ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας και εύχομαι πολλές επιτυχίες προσωπικά σε εσάς κ. Φάκο γιατί είστε από τους λίγους που έδειξαν ενδιαφέρον για την σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Διαβάστε κι αυτά:

Δεύτερο γραφείο στο Σιμόπουλο Ήλιδας από την Τεχνική Εταιρεία Ευφροσύνης Μπεκρή


Name

Admin Says,740,Break News,10324,History,554,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,998,Interesting,2568,Movies,13,Nature-Travel,534,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,557,Social Media,137,Sports,996,Video,29,Άρθρα,552,Αστυνομιία-Έγκλημα,1275,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,282,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,12450,Ηealth - Μedicine,1226,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,15,Λογοτεχνία.,6,Μαγειρική-συνταγές,760,Μουσική,208,Νίκος Ράμμος,241,Ομογένεια,879,Συγγραφείς,147,
ltr
item
TGBNEWS: Δημήτρης Μπεκρής για Εξοικονομώ ΙΙ: "Παγίδες & λάθη υπάρχουν όταν ο πελάτης δεν ενημερώνεται σωστά..."
Δημήτρης Μπεκρής για Εξοικονομώ ΙΙ: "Παγίδες & λάθη υπάρχουν όταν ο πελάτης δεν ενημερώνεται σωστά..."
https://4.bp.blogspot.com/-f23PVnjbhHo/WoXao69BEdI/AAAAAAACX0s/7xt5G3Tz0dMRFSVUXL9oqXfAA6Onvz-BACLcBGAs/s640/28081645_10213414388786111_1605794978_o.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-f23PVnjbhHo/WoXao69BEdI/AAAAAAACX0s/7xt5G3Tz0dMRFSVUXL9oqXfAA6Onvz-BACLcBGAs/s72-c/28081645_10213414388786111_1605794978_o.jpg
TGBNEWS
http://www.tgbnews.com/2018/02/blog-post_889.html
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2018/02/blog-post_889.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy