Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: "Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τα υπουργεία για την αναβάθμιση του Λιμανιού Παλουκίου..."

SHARE:


* Θα ζητήσουμε να έρθουν μηχανικοί και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε...

* Το Λιμανάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μαρίνα...


  • ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Στη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου, αλλά και σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, προσανατολίζεται η Δημοτική Αρχή Ήλιδας, μετά την απόφαση που επιτρέπει στον Δήμο Ήλιδας να γίνει -επιτέλους- ο Φορέας Διαχείρισης του λιμανιού Παλουκίου.

Μιλώντας στο newsgf.net, ο Δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός που θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή.

"Στις αρχές της εβδομάδος έφυγε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εγκεκριμένη από τον ελεγκτή νομιμότητος, για τη σύσταση του Λιμενικού Γραφείου στο Παλούκι, για το αρμόδιο υπουργείο. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα έρθει η τροποποίηση της εσωτερικής λειτουργίας, να τοποθετήσουμε σε κάποια διεύθυνση το γραφείο για να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Πρέπει να βρούμε χώρους και τρόπους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που έχει ο δίαυλος, γιατί έρχεται χειμώνας, θα κλείσει πάλι και οι ψαράδες μας θα έχουν πρόβλημα και θα ελλιμενίζονται στα γειτονικά καταφύγια, είτε στη Σκαφδιά είτε στο λιμάνι του Κατακόλου.
Άμεσα θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει, να ζητήσουμε να έρθουν οι μηχανικοί του υπουργείου για να μας πουν τι πρέπει να κάνουμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε τις διαδικασίες.

Έχω πει ότι το λιμανάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μαρίνα -και μην ακούω ότι δεν επαρκεί και για τα δύο- ίσως με πλωτές εξέδρες, όπως έχουν γίνει σε πολλές μαρίνες, Να έρχονται σκάφη αναψυχής και γιατί όχι να δημιουργηθεί και γραμμή τα καλοκαίρια να έρχονται τουρίστες κυρίως από τα νησιά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Από κει και πέρα, αν θα τα καταφέρουμε, θα το δούμε.

Θα το επιδιώξουμε, θα το προσπαθήσουμε, είμαστε σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχει γραφειοκρατικά ιδρυθεί το γραφείο έχει σταματήσει η επικοινωνία μου με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη για να βρεθούν οι πόροι, αλλά και με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως και με με εκείνο των Οικονομικών, για να δούμε πως μπορούν να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι".


Σε ότι αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο
να σημειωθούν τα κάτωθι:

  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου και ως προς τη λειτουργίας τους εφαρμόζονται κτ' αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 [διαβάστε παρακάτω τι λέει ο σχετικός νόμος]. 
  • Ως περιοχές δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου καθορίζονται τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηλιδος και περιοχές αρμοδιότητας όλες οι εντός των διοικητικών τους ορίων ζώνες λιμένων, είτε υφιστάμενες είτε αυτές που πρόκειται να καθορισθούν ή και να εξομοιωθούν. Στις προαναφερόμενες ζώνες λιμένα [χερσαίες και θαλάσσιες] που θα διαχειρίζεται το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 [Διαβάστε εδώ τον σχετικό νόμο]. 
  • Μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξομοίωση με ζώνη λιμένα, το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο ασκεί τις αρμοδιότητες που αφορούν στον εν γένει χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών λιμένων και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, αρμοδιότητες οι οποίες θα καθοριστούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. Οποιαδήποτε πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από σχετική έγκριση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου είναι αυτοί που καθορίζονται από τη νομοθεσία, που αφορά στον προσδιορισμό των ανταποδοτικών λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικ΄ν Γραφείων. 
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο στελεχώνεται με τακτικό και έκτακτο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους ΟΤΑ
__________________________________

Άρθρο 28 
Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και Γραφεία Ναυτιλίας 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Λιμενικών Ταμείων. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία. 

2. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικές δημοτικές ή νομαρχιακές υπηρεσίες της παραγράφου 6 που συνιστώνται, με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, στους αντίστοιχους δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αποκλειστικά γι' αυτόν το σκοπό. Τα νομικά αυτά πρόσωπα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1996 (ΦΕΚ 231 Α΄), που διέπουν τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζεται σε επτά (7), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής. Τα νομικά πρόσωπα φέρουν την επωνυμία "Λιμενικό Ταμείο…", όπου τη λέξη "Ταμείο" ακολουθεί το όνομα του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που το συνιστά. 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται : α. Η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του κάθε Λιμενικού Ταμείου και β. Οι αντίστοιχοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν ειδικά έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται και σε λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου, μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ένας εκπρόσωπος από τον κάθε ο.τ.α. στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το αντίστοιχο λιμάνι. Το σύνολο των εκπροσώπων αυτών αποτελεί πάντοτε τη μειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. Περιορισμένου, προς τούτο, του αριθμού τους, με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων ο.τ.α.. 

5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 μπορεί να συσταθεί Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο, του οποίου η γεωγραφική περιοχή ευθύνης θα καλύπτει λιμάνια του αντίστοιχου νομού, τα οποία είτε δεν είχαν ενταχθεί στα καταργούμενα Λιμενικά Ταμεία είτε δεν περιλαμβάνονται στα συνιστώμενα νέα δημοτικά λιμενικά ταμεία. 

6. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 μπορεί να μεταφέρονται ορισμένες αρμοδιότητες, με τους αντίστοιχους πόρους, Λιμενικών Ταμείων που δεν καταργούνται, σε συνιστώμενες, με τα ίδια διατάγματα, αυτοτελείς υπηρεσίες των δήμων ή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, υπό την ονομασία "Λιμενικό Γραφείο…", όπου τη λέξη "Γραφείο" ακολουθεί το όνομα του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 

7. Τα Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και οι δήμοι ή οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, με τη δημοσίευση των οικείων διαταγμάτων υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρος, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις των Λιμενικών Ταμείων που καταργούνται ή και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται. Στο περιθώριο των βιβλίων μεταγραφών σημειώνεται, προκειμένου για ακίνητα, η μεταβολή που επέρχεται με το νόμο αυτόν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται, κατά περίπτωση, στο όνομα των Δημοτικών ή Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων ή των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην περίπτωση των Δημοτικών ή Νομαρχιακών Λιμενικών Γραφείων. 

8. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο της κατάργησης του Λιμενικού Ταμείου μεταφέρεται στο Δημοτικό ή Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου προσωπικού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας σε ανάλογες και αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας του συνιστώμενου Δημοτικού ή Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου. 

9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μπορούν να καταργούνται θέσεις προσωπικού που λόγω της μεταφοράς ορισμένων αρμοδιοτήτων πλεονάζουν. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές μεταφέρεται στα Λιμενικά Ταμεία ή Λιμενικά Γραφεία των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος. 

10. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα ζητήματα : α. εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής χρησιμοποίησης των λιμανιών, β. χορήγησης αδειών που έχουν σχέση με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1650/1986 και τη λοιπή περί θαλάσσιου περιβάλλοντος νομοθεσία και γ. ασφαλούς κατάπλου και απόπλου των πλοίων, καθηκόντων της λιμενικής αστυνομίας και δικαστικής ανακριτικής δικαιοδοσίας των λιμενικών οργάνων, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

11. Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας που αφορούν: α. στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική τελών και δικαιωμάτων των λιμένων της χώρας και β. στην εθνική πολιτική για τα λιμενικά έργα δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 

12. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας των συνιστώμενων ν.π.δ.δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και για την εκτέλεση λιμενικών έργων και επιβατών, απαιτείται η ΄σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 

13. Οι διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια της Χώρας εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 

14. Μετά τη συντέλεση της διαδικασίας σύστασης των Δημοτικών και Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων, καθώς και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στα Λιμενικά Γραφεία των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται "Λιμενικά Ταμεία" νοούνται τα ανωτέρω δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και Λιμενικά Γραφεία και όπου αναφέρεται "Λιμενική Επιτροπή" νοείται εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου ή η Δημαρχιακή ή Νομαρχιακή Επιτροπή του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στις περιπτώσεις σύστασης Δημοτικού ή Νομαρχιακού Λιμενικού Γραφείου, αντίστοιχα. 

15. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών από τα συνιστώμενα, κατά τις ρυθμίσεις του παρόντος, Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και τα Λιμενικά Γραφεία των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται ειδικός λογαριασμός στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, στο χώρο της οποίας λειτουργούν Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή Γραφεία. Ο λογαριασμός αυτός φέρει τον τίτλο "Λογαριασμός Λιμενικών Ταμείων". Στο Λογαριασμό αυτόν κατατίθεται ετησίως ποσοστό προσδιοριζόμενο μεταξύ 10% και 30% των εσόδων όλων των Λιμενικών Ταμείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας και προέρχονται από την εκμετάλλευση και λειτουργία των λιμένων ευθύνης τους. Ο προσδιορισμός του ποσοστού γίνεται με την απόφαση ου πρώτου εδαφίου. Οι λεπτομέρειες του Λογαριασμού και τα κριτήρια κατανομής των εσόδων ρυθμίζονται με την ΄δια υπουργική απόφαση. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η ενίσχυση των Λιμενικών Ταμείων της Περιφέρεια που στερούνται επαρκών πόρων. Αρμόδιος για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. 

17. Το άρθρο 33 του π.δ. 410/1995 και η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2503/1997 καταργούνται.
Name

Admin Says,739,Break News,10312,History,594,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1067,Interesting,2867,Movies,13,Nature-Travel,625,Reportage-Exclusive,68,Sience - Technology,592,Social Media,138,Sports,1106,Video,29,Άρθρα,630,Αστυνομιία-Έγκλημα,1567,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,318,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,13502,Ηealth - Μedicine,1411,Καταγγελίες,209,Λογοτεχνία,20,Λογοτεχνία.,8,Μαγειρική-συνταγές,932,Μουσική,226,Νίκος Ράμμος,251,Ομογένεια,918,Συγγραφείς,155,
ltr
item
TGBNEWS: Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: "Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τα υπουργεία για την αναβάθμιση του Λιμανιού Παλουκίου..."
Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: "Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τα υπουργεία για την αναβάθμιση του Λιμανιού Παλουκίου..."
https://1.bp.blogspot.com/-AtvJK4bIvVo/W28jLkDynPI/AAAAAAAC428/w8uaq-GA6_oahbol-olomAnm_e-LkM40QCLcBGAs/s640/palouki-alieutio-katafigio-03-800x500_c.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AtvJK4bIvVo/W28jLkDynPI/AAAAAAAC428/w8uaq-GA6_oahbol-olomAnm_e-LkM40QCLcBGAs/s72-c/palouki-alieutio-katafigio-03-800x500_c.jpg
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2018/08/blog-post_755.html
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/2018/08/blog-post_755.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy