Ηλιδα: Κεραμιδιά και Γεράκι να αναγνωριστούν ως μαρτυρικά χωριά

SHARE:


Έτοιμος ο φάκελος για να πάει στην «Επιτροπή Αναγνώρισης Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών του Υπουργείου Εσωτερικών από τα εγκλήματα των ναζί την περίοδο της κατοχής» 

Ετοιμάστηκε ο σχετικός φάκελος και θα σταλεί στην αρμόδια επιτροπή ώστε τα δύο χωριά του Δήμου Ήλιδας, η Κεραμιδιά και το Γεράκι, ν' αναγνωριστούν ως μαρτυρικά χωριά της θηριωδίας των ναζί.

Την σχετική απόφαση, να θυμίσουμε, είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας, σε συνεδρίασή του την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, με τον ίδιο τον δήμαρχο, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο να εισηγείται την κατάθεση φακέλου στην «Επιτροπή Αναγνώρισης Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών» για αναγνώριση των χωριών Κεραμιδιά και Γεράκι ως ‘Μαρτυρικά’.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα είχε αποδεχθεί την πρόταση του δημάρχου.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: 

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την κατάθεση φακέλου στην «Επιτροπή Αναγνώρισης Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών» για αναγνώριση των χωριών Κεραμιδιά και Γεράκι ως ‘Μαρτυρικά’, ως εξής: 

«Ο Δήμος Ήλιδας τα τελευταία τρία χρόνια, από κοινού με τον συγγραφέα και ιστορικό κ. Λεωνίδα Καρνάρο, προχώρησε σε μία ενδελεχή έρευνα, βάσει ιστορικών ντοκουμέντων, επίσημων στοιχείων της εποχής και μαρτυριών, προκειμένου να συνταχθεί ο απαιτούμενος φάκελος και να χαρακτηριστούν τα χωριά του Δήμου μας Κεραμιδιά και Γεράκι από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως «Μαρτυρικά Χωριά από τη ναζιστική θηριωδία της περιόδου της Κατοχής». 

Η διαδικασία σύνταξης του φακέλου ολοκληρώθηκε, και πλέον καλούμαστε να συναινέσουμε στην κατάθεσή του προς της Επιτροπή για την Αναγνώριση Μαρτυρικών του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ζητούμε τον χαρακτηρισμό των δύο χωριών μας ως μαρτυρικές πόλεις, λόγω των ναζιστικών εγκλημάτων κατά του τοπικού πληθυσμού. 

Επιγραμματικά, σας αναφέρουμε ότι στο χρονικό διάστημα της γερμανικής κατοχής στην Αμαλιάδα, από τις 14.7.1943 μέχρι τις 4.9.1944, εκτελέστηκαν από την γερμανική υπηρεσία κατοχής συνολικά 21 συμπολίτες μας, με τόπο γέννησης την Αμαλιάδα. Επίσης, 90 με 100 άνδρες συνελήφθησαν, και κάτω από αυστηρή στρατιωτική παρακολούθηση, φυλακίσθηκαν σε αποθήκη της περιοχής μας. Ξημερώνοντας η 29η Ιουλίου 1943, οι Γερμανοί είχαν περικυκλώσει το Γεράκι και άρχισαν τις συλλήψεις των ανδρών του χωριού. 

Όλους τους συγκέντρωσαν στην αγορά του Γερακίου. Ο διοικητής, Φρούραρχος Λιφ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, συνέλαβε συνολικά 95 κατοίκους του χωριού, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο και τον συνταξιούχο δάσκαλο και εκτελών χρέη γραμματέα της κοινότητας, Δημήτριο Τσάμη, τους οποίους και εκτέλεσε. 

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι, στο Γεράκι παραδόθηκαν στην πυρά 125 σπίτια από τα 130 του χωριού μαζί με τα υπάρχοντά τους, ενώ οι ναζί βασάνισαν επί 3 ήμερες τούς 93 κατοίκους του χωριού που είχαν συλλάβει. Όσον αφορά στην Κεραμιδιά και την Δάμιζα (σημερινή Τοπική Κοινότητα Δάφνης), τον Ιούλιο του 1944 οι Γερμανοί πραγματοποίησαν την επόμενη θηριωδία τους στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, από επίσημα στοιχεία της απογραφής του έτους 1928 της Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κεραμιδιά είχε 591 κατοίκους. 

Οι Γερμανοί Ναζί εκτέλεσαν αγρίως 25 συμπολίτες μας, ήτοι περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού των δύο χωριών και έκαψαν σχεδόν όλα τα σπίτια σε Κεραμιδιά και Δάμιζα, που υπολογίζεται ότι ήταν περί τα 150, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με δημοσιεύματα του 1947– για τέσσερις χειμώνες, οι κάτοικοι να ζουν μέσα σε τρώγλες, πρόχειρα παραπήγματα και σε ερείπια των κατεστραμμένων τους σπιτιών και αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε επί σχεδόν μία δεκαετία. 

Με βάση την ιστορική καταγραφή στο βιβλίο του πρώην Δημάρχου Πύργου και συγγραφέα Τάση Δ. Καζάζη, με τίτλο «Οι Γερμανοί στην Ηλεία», τα αντίποινα στα δύο χωριά ήταν μεγάλης βαρβαρότητα. Κατόπιν τούτων εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. Αποστείλει τον αναλυτικό φάκελο με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, προκειμένου να χαρακτηριστούν από την αρμόδια Επιτροπή και Υπουργείου Εσωτερικών που επικυρώνεται με Προεδρικό Διάταγμα, τα χωριά του Δήμου μας Γεράκι (Τ.Κ. Γερακίου) και από κοινού Κεραμιδιά και Δάμιζα (Τ.Κ. Κεραμιδιάς και Τ.Κ. Δάφνης) ως «Μαρτυρικά Χωριά», 

2. Αφού ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός μέσω του Προεδρικού Διατάγματος, να εγγραφούμε στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος». 

3. Μέσω του «Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα» να απαιτήσουμε επανορθώσεις για τις καταστροφές στις υποδομές των περιοχών αυτών κατά τη διάρκεια της κατοχής, 

4. Να απαιτήσουμε από τη Γερμανία μια «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» για τα εγκλήματα που προξένησαν τα στρατεύματα κατοχής στα εν λόγω χωριά και συνολικά στην περιοχή μας, προς αποκατάσταση του ηθικού σκέλους, 

5. Να πραγματοποιούνται κατ’ έτος σε ημερομηνία που θα συναποφασιστεί με τους κατοίκους των χωριών, εκδηλώσεις μνήμης ώστε να κρατείται ζωντανή η μνήμη των θυμάτων της σφαγής». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
α) την εισήγηση του Δήμαρχου, 
β) τις αποφάσεις 01/04-10-2018 του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Κεραμιδιάς και 01/04-10-2018 του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Γερακίου, 
γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10 & της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), 


Ομόφωνα αποφασίζει 

1. Να αποσταλεί αναλυτικός φάκελος στην «Επιτροπή χαρακτηρισμού Μαρτυρικών πόλεων και χωριών» του Υπουργείου Εσωτερικών, με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, προκειμένου να χαρακτηριστούν οι νυν τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας, Γεράκι, Κεραμιδιά και Δάφνη (πρώην χωριό Δάμιζα), ως «Μαρτυρικά χωριά». Ο χαρακτηρισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα. 

2. Αφού ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός μέσω του Προεδρικού Διατάγματος, να εγγραφεί ο Δήμος Ήλιδας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος». 

3. Μέσω του «Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα», να απαιτηθούν επανορθώσεις για τις καταστροφές στις υποδομές των περιοχών αυτών κατά τη διάρκεια της κατοχής, 

4. Να απαιτήσει από τη Γερμανία μια «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» για τα εγκλήματα που προξένησαν τα στρατεύματα κατοχής στα εν λόγω χωριά και συνολικά στην περιοχή μας, προς αποκατάσταση του ηθικού σκέλους. 

5. Να πραγματοποιούνται κατ’ έτος, σε ημερομηνία που θα συναποφασιστεί με τους κατοίκους των χωριών, εκδηλώσεις μνήμης, ώστε να κρατείται ζωντανή η μνήμη των θυμάτων τής σφαγής.
Name

Admin Says,739,Break News,10312,History,594,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1066,Interesting,2863,Movies,13,Nature-Travel,624,Reportage-Exclusive,68,Sience - Technology,591,Social Media,138,Sports,1106,Video,29,Άρθρα,630,Αστυνομιία-Έγκλημα,1566,Βιβλία-Εκδόσεις,76,Γιώργος Φάκος,317,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,13492,Ηealth - Μedicine,1410,Καταγγελίες,209,Λογοτεχνία,20,Λογοτεχνία.,8,Μαγειρική-συνταγές,932,Μουσική,226,Νίκος Ράμμος,250,Ομογένεια,918,Συγγραφείς,155,
ltr
item
TGBNEWS: Ηλιδα: Κεραμιδιά και Γεράκι να αναγνωριστούν ως μαρτυρικά χωριά
Ηλιδα: Κεραμιδιά και Γεράκι να αναγνωριστούν ως μαρτυρικά χωριά
https://3.bp.blogspot.com/-SjMFd7jM090/W9b-jTKnk7I/AAAAAAADG2U/yVm7U_sfPTEcjzk9G2vXpUt8bzn1YovFACLcBGAs/s640/P1150067.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-SjMFd7jM090/W9b-jTKnk7I/AAAAAAADG2U/yVm7U_sfPTEcjzk9G2vXpUt8bzn1YovFACLcBGAs/s72-c/P1150067.JPG
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2018/10/blog-post_170.html
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/2018/10/blog-post_170.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy