Χαρακτηριστικά ενός νέου Δημάρχου για να είναι επιτυχημένος

SHARE:Του Ανδρέα Μίγκου*

Σήμερα είναι κοινά αποδεκτό ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι διευρυμένος. Αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία η σωστή επιλογή του κατάλληλου προσώπου, ώστε από τη θέση του Δημάρχου, να εξασφαλιστεί – πάντα σε ρεαλιστικά πλαίσια και με δεδομένη την οικονομική κρίση – η προκοπή και η ανάπτυξη ενός τόπου.

Τα σημάδια των καιρών σκιαγραφούν, μεταξύ άλλων, το προφίλ του δημάρχου. Ποια πρέπει να είναι η προσωπικότητά του, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να επιδείξει ο Δήμαρχος , έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και προσκλήσεις της νέας εποχής;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηγέτη; Παρά τα όσα ενδεχομένως νομίζουμε, η σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι απαραίτητα ούτε η «θέση» ή το «κύρος» και, σαφέστατα ούτε η «παλαιότητα».

Στην πραγματικότητα, η απάντηση βρίσκεται κρυμμένη σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: «στην ικανότητα που έχει (ή δεν έχει) κάποιος να ασκεί επιρροή και να εμπνέει τους γύρω του, δημιουργώντας τους εν τέλει την επιθυμία να τον ακολουθήσουν σε κάθε του προσπάθεια, όσο δύσκολη κι αν φαντάζει αυτή».

Συνοπτικά θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά, που σύμφωνα με την δική μου άποψη, θα έπρεπε να έχει Δήμαρχος. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να έχει όλες τις ιδιότητες αυτές (εκτός αν είναι ρομπότ), αλλά τουλάχιστον κάποιες θεωρούνται απαραίτητες και ουσιαστικές. Κανείς δεν είναι τέλειος, μπορεί όμως με μια διαρκή μάχη, να προσπαθεί να αυτοβελτιώνεται. Και αυτό το εκτιμούν οι πολίτες.

1. Καθαρά χέρια: 

Το υπ’ αριθμόν ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό, όχι μόνο για τη θέση του Δημάρχου, αλλά και για όλες τις θέσεις που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Δεδομένου ότι ο τόπος μας οδηγήθηκε στη σημερινή κατάντια του κυρίως λόγω σήψης και διαφθοράς, η νέα γενιά αξιωματούχων οφείλουν στον λαό χρηστή διοίκηση.Πιο συγκεκριμένα, ένας δήμαρχος που προσθέτει αξιοπιστία και εντιμότητα, που δεν υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα και λογικές

2. Ετοιμότητα να συγκρουστεί με το κατεστημένο 

Αν η καθαρότητα αρχίζει και τελειώνει στο πρόσωπο του δημάρχου, η ετοιμότητα να συγκρουστεί με το κατεστημένο επεκτείνεται και πέραν αυτού. Ένας δήμαρχος είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις εντός και εκτός του Δήμου.

Πρακτικές που δεν συνάδουν (απόλυτα) με τη νομιμότητα, αλλά έχουν παγιωθεί και εδραιωθεί μέσα στον χρόνο, αποφάσεις βάσει προσωπικών σχέσεων και συμφερόντων αντί του γενικού καλού, ενέργειες με το άρωμα της συνδιαλλαγής παρά του ορθολογισμού, είναι μόνο μερικά από τα κατάλοιπα του κατεστημένου που (πιθανόν να) έχει να αντιμετωπίσει ένας δήμαρχος. Και απλώς και μόνο, λόγω του ότι ένας δήμαρχος έχει εκλεγεί ζητώντας την ψήφο των δημοτών του, δεν έχει το δικαίωμα να σφυρίζει αδιάφορα απέναντι στο κατεστημένο, έστω και αν ο ίδιος (ενδεχομένως) να μην είναι ενεργά μέρος αυτού… Η τυχόν ανοχή του, όμως, αυτόματα εξυπακούεται συμμετοχή!

3. Προσωπικά χαρακτηριστικά

Αν και άκρως υποκειμενικό κριτήριο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου (δημάρχου) έχουν τη δική τους σημασία στην επιτυχημένη προώθηση του κοινού καλού εντός της τοπικής κοινότητας. Το νεαρό της ηλικίας, που συνήθως συνδυάζεται με μακροχρόνιο όραμα, όρεξη για δουλειά και θέληση για ένα θετικό αποτύπωμα είναι τουλάχιστον επιθυμητό για αυτήν τη θέση.

Εξυπακούεται, φυσικά, ότι η ηλικία δεν μπορεί να είναι από μόνη της αρκετή για να παρέχει την όποια εγγύηση, αλλά το σενάριο ενός συνταξιούχου, ή έστω ατόμου πλησίον συντάξιμης ηλικίας, στη θέση του δημάρχου μάλλον έχει ξεπεραστεί στη σημερινή εποχή που διανύουμε. Επιπρόσθετα, θα είναι καλό ο δήμαρχος να διαθέτει ευρεία ακαδημαϊκή και επαγγελματική μόρφωση/πείρα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, κουβαλώντας έτσι γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές από ένα, όσο γίνεται, ευρύτερο πεδίο για εφαρμογή στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τέλος, μεγάλο πλεονέκτημα παρέχεται όταν ο δήμαρχος χαίρει μιας οικογενειακής και προσωπικής σχέσης με την τοπική κοινωνία, αφού αυτό θα του δώσει ένα επιπρόσθετο κίνητρο για μια σωστή και επάξια αντιπροσώπευσή της.

4.Ανεξαρτησία - αντικειμενικότητα - αμεροληψία 

Αν υπάρχει έστω μια θέση, λόγω ακριβώς και του τοπικού χαρακτήρα της, για την οποία η ανεξαρτησία και αμεροληψία είναι ακρογωνιαίες πτυχές, ενδεχομένως να είναι αυτή του δημάρχου. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη με ιδιαίτερη επιτυχία, νοουμένου ότι το επιλεγμένο άτομο έχει αναδυθεί μέσα από ζυμώσεις της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, παρά μέσα από κομματικές ή άλλες παρόμοιες συνδιαλλαγές.

Τουλάχιστον, όσον αφορά το αντικειμενικό και ανεξάρτητο της κρίσης του δημάρχου, αυτό δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί μέσω αυστηρά κομματικών προσωπικοτήτων. Ο δήμαρχος θα πρέπει να πηγάζει/αναδυθεί μέσα από την ίδια την (τοπική) κοινωνία πολιτών, και όχι απλώς να τοποθετηθεί/διοριστεί από (εξωτερικούς) κομματικούς μηχανισμούς και εξαρτήσεις. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει την όποια υποστήριξη πραγματικά ανεξάρτητου προσώπου, για τη θέση του δημάρχου, από κόμματα, κοινωνικά σύνολα, ακόμη και από τοπικές προσωπικότητες, αφού αυτό είναι και θεμιτό και επιθυμητό στη Δημοκρατία

5. Αγάπη για τον τόπο του

Άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο σημείο, αλλά και υποκειμενικό, είναι η αγάπη του δημάρχου για τον τόπο του. Όταν ο δήμαρχος εμπλέκεται τοπικά και όχι αυστηρώς κομματικά, είναι πολύ πιο πιθανόν να τον ενώνει μια αυθεντική αγάπη για τον τόπο, τον οποίο αντιπροσωπεύει. Αν και δύσκολη η τεκμηρίωση, η λογική λέει ότι όσο περισσότερες αξίες και συνδέσεις έχει κάποιος με ένα τόπο, τόσο περισσότερη είναι η αγάπη και η θέλησή του για προσφορά.

6. Ηγετική φιγούρα

Τέλος, και με περισσότερη πρακτική, παρά θεωρητική ή/και ιδεολογική υφή, ένας δήμαρχος, εκτός από αντιπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, είναι εντεταλμένος για την καθημερνή διοίκηση του Δήμου ως Οργανισμού. Αυτό εξυπακούεται τον συντονισμό (σε κάποιες περιπτώσεις, πέραν των) 100-150 συνεργατών σε ένα φάσμα περίπου δέκα κυρίως τμημάτων, προς παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους δημότες.

Επομένως, ο Δήμαρχος θα πρέπει να ηγείται, να καθοδηγεί και να εμπνέει. Αυτές οι ικανότητες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της αποδοτικότητας της «μηχανής» που λέγεται Δήμος, είναι η συνταγή τόσο για την επιτυχία όσο και (κυρίως) για την ευημερία των δημοτών του.

7. Να δείχνει κατανόηση

Ο ηγέτης ο σωστός οφείλει να δείχνει κατανόηση αλλά και να έχει την ικανότητα να μπορεί να βάζει τον εαυτό του στη θέση των υφισταμένων του. Έχοντας το χαρακτηριστικό αυτό, όχι μόνο θα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα μέλη της ομάδας του που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εκτέλεση των καθηκόντων τους πολύ πιο εύκολα, αλλά θα ουσιαστικά θα είναι σε θέση να «προβλέψει» τον τρόπο αντίδρασής τους σε συγκεκριμένες αποφάσεις του, πριν ακόμη τις κοινοποιήσει.

8. Ουσιαστική επικοινωνία

Κάθε ηγέτης, οφείλει να επικοινωνεί αποτελεσματικά, γιατί η θέση στην οποία βρίσκεται ουσιαστικά «επιβάλει» την επικοινωνία του με τα μέλη της ομάδας του, στα οποία θα πρέπει κατά περίπτωση ν' αναθέσει καθήκοντα, αρμοδιότητες κοκ. Αν η επικοινωνία αυτή είναι σωστή από την πρώτη στιγμή, τότε δε θα χρειαστεί να σπαταλήσει χρόνο σε κάποια επόμενη φάση προκειμένου να διορθώσει σφάλματα που θα οφείλονται στην αρχική λάθος συνεννόηση.

9.Να εμπνέει σιγουριά

Ο ηγέτης οφείλει ν' αποπνέει σιγουριά απ' τη στιγμή που αποτελεί σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη ομάδα. Βλέπεις, όταν ένας ηγέτης δείχνει αναποφάσιστος ή, ενδεχομένως, «λίγος» μπροστά στα καθήκοντά του, τότε αυτοί που τον ακολουθούν χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντί του, φτάνοντας μάλιστα πολλές φορές στο σημείο να αμφισβητήσουν την ίδια την ικανότητά του να ηγείται.

Από την άλλη, αυτός που ηγείται οφείλει να είναι προσεκτικός ως προς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του, πολύ απλά γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί ως αλαζόνας. Το μυστικό εδώ βρίσκεται στην ισορροπία: Για να εμπνέεις το σεβασμό ως ηγέτης οφείλεις να δείχνεις ότι έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, αλλά πρέπει κάποιες φορές να φανερώνεις ότι εμπιστεύεσαι την κρίση και τις ικανότητες των ανθρώπων των οποίων ηγείσαι.

Η ανακολουθία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις σου είναι ο πιο σύντομος δρόμος που οδηγεί στην απώλεια του σεβασμού των υφισταμένων σου. Όταν ηγείσαι, αποτελείς πρότυπο για όλους αυτούς που σε ακολουθούν, άρα οφείλεις να αποδεικνύεις ανά στιγμή ότι τους κανόνες που έχεις επιβάλει στην ομάδα, πρώτα απ' όλους τους σέβεσαι εσύ ο ίδιος. Αν δεν το κάνεις, το μήνυμα που περνάς είναι ότι οι αξίες τις οποίες (υποτίθεται ότι) πρεσβεύεις και προασπίζεσαι δεν είναι παρά λόγια του αέρα.

10. Να είναι αυθεντικός

Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, η αυθεντικότητα - δηλαδή, το να συμπεριφέρεται κάποιος όπως πραγματικά είναι - αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός αληθινού ηγέτη. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να εμπιστεύονται αυτούς που διαισθάνονται ότι είναι ειλικρινείς και «γήινοι» ως προς τη συμπεριφορά τους και αυτούς που δεν φαίνονται να λειτουργούν με δόλο. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο να εμπνεύσεις κάποιους ανθρώπους να σε ακολουθήσουν όταν φαίνεσαι να μιλάς και να συμπεριφέρεσαι όπως πραγματικά είσαι.

11. Να μιλάει λιγότερο και να ακούει περισσότερο (αυτοσυγκράτηση)

Ο ηγέτης οφείλει ν' ακούει περισσότερο απ' όσο μιλά. Και όταν λέμε «ακούει» δεν εννοούμε απλά και μόνο να φαίνεται ότι υπολογίζει τα άγχη και τους προβληματισμούς αυτών που τον ακολουθούν αλλά να καταγράφει, να επεξεργάζεται εις βάθος και να προτείνει λύσεις με βάση όλα αυτά που ακούει από τους «από κάτω», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους. Όταν επιλέγεις ν' ακούς περισσότερο απ' ότι μιλάς, αποφεύγεις τα λάθη που οφείλονται στη βιαστική κρίση και - επιπλέον - μπορείς να δομήσεις τις απαντήσεις σου καλύτερα, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τις κατάλληλες λέξεις.

12. Να Αναλαμβάνει την ευθύνη

Οποιαδήποτε ηγετική θέση συνεπάγεται και ευθύνες, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι προκειμένου να λογίζεται κάποιος «σωστός» ηγέτης, δεν αρκεί να «βγαίνει μπροστά» στις επιτυχίες - πρέπει να χρεώνεται και τις αποτυχίες της ομάδας της οποίας ηγείται. Μάλιστα, ένας πραγματικός ηγέτης δεν επιρρίπτει μόνο ευθύνες γι' αυτά που πήγαν στραβά, αλλά εντοπίζει τα λάθη που οδήγησαν στην αποτυχία και βρίσκει τον τρόπο να τα διορθώσει.

13. Να επιδεικνύει πάθος

Ο επιτυχημένος ηγέτης χαρακτηρίζεται από το πάθος που δείχνει πάνω στη «μάχη». Για να πετύχεις κάτι, πρέπει να το επιθυμείς πραγματικά γιατί διαφορετικά, οι πιθανότητες αποτυχίας αυξάνουν δραματικά. Βλέπεις, όταν καταπιάνεσαι με κάτι το οποίο σε «γεμίζει» και σε παθιάζει, όχι μόνο δεν «χαμπαριάζεις» από κούραση αλλά, αντίθετα, νιώθεις ικανοποίηση ότι κάνεις κάτι που πραγματικά αγαπάς.

14. Να δίνει κίνητρο στους άλλους

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των μεγάλων ηγετών είναι ο τρόπος που δίνουν κίνητρα στα μέλη των ομάδων τους. Μάθε να ξεχωρίζεις τα προσόντα των μελών της ομάδας σου και δώσε στον καθένα ξεχωριστά την ευκαιρία να αξιοποιήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητές του. Η προσωπική του επιτυχία θα συμβάλει στο συνολικό θρίαμβο της ομάδας.

15. Η σημασία της ταπεινότητας

Εκτός από σιγουριά, ο «μεγάλος» ηγέτης οφείλει να επιδεικνύει και ταπεινότητα. Η σεμνότητα είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους αλλά ότι στην πραγματικότητα είναι ένας από αυτούς - ως εκ τούτου, ο σεβασμός δεν αποτελεί ένα προνόμιο που απολαμβάνει αποκλειστικά ο «ηγέτης» αλλά ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει όλες τις δομές τις εταιρείας / οργάνωσης / ομάδας της οποίας ηγείται.

16. Να είναι αξιόπιστος

Η αξιοπιστία όσο δύσκολα κερδίζεται, τόσο εύκολα χάνεται. Επιπλέον, αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία πάνω στο οποίο βασίζεται η επιτυχία κάθε υγιούς ομάδας / οργανισμού. Με αυτά τα δεδομένα, ο ηγέτης οφείλει να είναι πάντα ειλικρινής προς τους υφισταμένους του και να σέβεται τις υποσχέσεις που τους δίνει. Ο ηγέτης, τηρώντας τις υποσχέσεις του, εξασφαλίζει ως ένα σημαντικό βαθμό όχι μόνο την πίστη των ανθρώπων που τον ακολουθούν αλλά και την προθυμία τους να προσφέρουν αυτό το «κάτι παραπάνω» για το καλό της ομάδας όποτε το απαιτήσει η περίσταση.

17.Να μη σταματάει να μαθαίνει (μεταγνωστικές δεξιότητες) Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (εκτός κι αν μιλάμε για κάποια «ηγετική» θέση που κληροδοτείται...) ο ηγέτης είναι ο «ειδικός» στον οποίο θα στραφούν όλοι όταν τα πράγματα στραβώσουν. Ως εκ τούτου, το πιο φθηνό κι επικίνδυνο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν με το καλό «καβατζώσεις» τη θέση είναι να νομίζεις ότι, πλέον, δεν χρειάζεται πια να εξελίσσεσαι και να μαθαίνεις νέα πράγματα πάνω στον τομέα σου.

Εν κατακλείδι, ο δήμαρχος θα πρέπει να συνδυάζει ηγετικές ικανότητες, ανθρώπινη φύση, αγάπη για τον τόπο του, αμεροληψία και αντικειμενική κρίση, ανάληψη ευθυνών μα προπάντων… τόλμη και αρετή.

*Ο Ανδρέας Μίγκος είναι Αντιδήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης

COMMENTS

Name

Admin Says,712,Break News,9719,History,596,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,1069,Interesting,2958,Nature-Travel,640,Sience - Technology,610,Video,27,Αστυνομιία-Έγκλημα,1658,Γιώργος Φάκος,342,Ειδήσεις,13809,Ηealth - Μedicine,1467,Μαγειρική-συνταγές,992,Νίκος Ράμμος,242,Ομογένεια,904,
ltr
item
TGBNEWS: Χαρακτηριστικά ενός νέου Δημάρχου για να είναι επιτυχημένος
Χαρακτηριστικά ενός νέου Δημάρχου για να είναι επιτυχημένος
https://3.bp.blogspot.com/-YKxoLuVlHE8/XS3FhLbOWBI/AAAAAAADoPQ/ysWDIRmZkEorxLuCFakNLznDbQdnkhdCQCLcBGAs/s640/mayor-917149_960_720.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-YKxoLuVlHE8/XS3FhLbOWBI/AAAAAAADoPQ/ysWDIRmZkEorxLuCFakNLznDbQdnkhdCQCLcBGAs/s72-c/mayor-917149_960_720.jpg
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2019/07/blog-post_441.html
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/
https://www.tgbnews.com/2019/07/blog-post_441.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy